Zamówienia publiczne

Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia

25.11.2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

OgłoszenieTreść / DokumentacjaWynikZestawienie ofertUwagi / Protesty

Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia

05.12.2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

OgłoszenieTreść / DokumentacjaWynikZestawienie ofertUwagi / Protesty

Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia

02.12.2016

przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp.

OgłoszenieTreść / DokumentacjaWynikZestawienie ofertUwagi / Protesty

Świadczenie usług całodobowej ochrony budynku i mienia Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 3/Wolności 282 oraz Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu ul. 3 Maja 6

29.01.2016

Przetarg nieograniczony art. 39 oraz art. 5.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

OgłoszenieTreść / DokumentacjaWynikUwagi / Protesty

Świadczenie usług całodobowej ochrony budynku i mienia Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 3/Wolności 282 oraz Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu ul. 3 Maja 6

04.07.2014

Przetarg nieograniczony art. 39 oraz art. 5.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

OgłoszenieTreść / DokumentacjaWynikUwagi / Protesty

Świadczenie usług całodobowej ochrony budynku i mienia Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. 3 Maja 91 oraz Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu ul. 3 Maja 6

28.05.2012

Tryb przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

OgłoszenieTreść / DokumentacjaWynikUwagi / Protesty

Świadczenie usług całodobowej ochrony budynku i mienia Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. 3 Maja 91 oraz Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu ul. 3 Maja 6

29.06.2010

Tryb przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
OgłoszenieTreść / DokumentacjaWynik

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w terminie od 8 grudnia 2008 r. do 31 lipca 2010 r. w „Galerii Café Silesia” ul. 3 Maja 6, będącej filią Muzeum Miejskiego w Zabrzu

28.11.2008

Zapytanie o cenę – art.5 ust.1 pkt.1 oraz 69 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wynik

Świadczenie usług ochrony i mienia w terminie 24 m-cy w Muzeum Miejskim w Zabrzu.

10.06.2008

zapytanie o cenę – art. 5 ust.1 pkt 1 oraz 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wynik