Zajęcia edukacyjne

Lekcje muzealne
Zależnie od tematu, lekcje muzealne przeprowadzane są w salach wystawowych lub w salce edukacyjnej. Często towarzyszy im prezentacja multimedialna; zajęcia warsztatowe składające się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej – są to zajęcia plastyczne, ale również gry, zagadki, kalambury, zajęcia ruchowe. Lekcje i warsztaty prowadzone są w sposób odpowiednio przystosowany do wieku uczestników.
Obecność opiekunów podczas lekcji jest obowiązkowa.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, średnich, a także seniorów oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Pomocy Rodzinie.
W ramach opłaty za lekcję uczestnicy mogą zwiedzać wszystkie wystawy prezentowane w Muzeum.

Zajęcia w terenie
Obejmują spacery po osiedlu Zandka oraz oprowadzanie po cmentarzu żydowskim. Dostosowane są odpowiednio do wieku uczestników.